Kalkulator zwrotu podatku

Przeglądając oferty internetowe różnych biur specjalizujących się pośredniczeniem w odzyskiwaniu podatku spoza Polski, pewnie spotkałeś bezpłatną opcję.

Działa on tak, iż po wypisaniu odpowiednich okienek jest się w stanie dowiedzieć się, jaka suma zwrotu przysługuje. 

Warto jednak wiedzieć, że szacowanie zrobione tym sposobem jest jedynie przybliżone. Kalkulator jest instrumentem nieskomplikowanym. Nie zawiera informacji o Twojej sytuacji rodzinnej, dochodach z innych państw, czy upustów oraz odpisów, z których jesteś uprawniony korzystać. Dlatego jego rezultaty często odbiegają od rzeczywistej kwoty zwrotu. Dokładną kwotę, jaką możesz odzyskać oblicza i wydaje jedynie dany organ skarbowy. Trzeba o tym pamiętać wybierając biuro, jeżeli jako czynnik wyboru wybierzesz rezultat Kalkulatora, przypuszczając, że to zapewni Ci najkorzystniejszy zwrot. Pewne firmy wykorzystują tę naiwność klientów, i celowo zawyżają rezultaty Kalkulatora Zwrotu. Dlatego nie daj się zmylić. Kwota przysługującego zwrotu zależy tylko od wyliczeń danego obcego organu fiskalnego, a nie od rezultatu Kalkulatora Zwrotu.

Warto również orientować się, co to jest zwrot podatku ogólnie. Urząd fiskalny wypłaca nie cały odciągnięty podatek, a tylko jego wartość nadpłaconą. Prawo podatkowe danego państwa określa bowiem pewną kwotę dochodu, którą można wypracować przez rok bez opodatkowania. Do zwrotu jest więc nie cały podatek widniejący na dokumencie od pracodawcy. W sytuacji, jeśli Twoje roczne płace nie osiągnęły określonej kwoty wolnej od podatku, wtedy możesz otrzymać cały zapłacony podatek, czyli 100%. 

Jednakże w większości przypadków zwrotowi podlega tylko podatek nadpłacony, dlatego podchodź z ostrożnością do firm, które deklarują zwrot całego podatku. Jest to raczej slogan reklamowy skierowany na pozyskanie klienta nie znającego procesu zwrotu podatku.

Opłaca się ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy, bo w ponad 80% sytuacji taki zwrot należy się. A przeciętna kwota zwrotu to około 1600 złotych!

Czas trwania odzyskania podatku w głównej mierze uzależniony jest od poprawności i kompletności dostarczonych druków. Na długość procesu zwrotuwpłwają także czynniki takie jak sprawność pracowników określonego organu skarbowego oraz pozostawanie zainteresowanego w stałym kontakcie telefonicznym z urzędem podatkowym w celu monitorowania i procedury zwrotu podatku.

długość okresu zwrot podatku w głównej mierze uzależniony jest od poprawności i kompletności dostarczonych druków. Na długość procesu zwrotuwpłwają także czynniki takie jak szybkość urzędników danego urzędu skarbowego oraz pozostawanie zainteresowanego w stałym kontakcie telefonicznym z organem podatkowym w celu kontrolowania i procedury zwrotu

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola